O nás

PROFIL FIRMY

Sme rodinná firma, ktorej história siaha do roku 1988, čím sa radíme k najstarším firmám na slovenskom trhu. V roku 2005 sa firma transformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným a krátko na to získala certifikát kvality ISO 14001:2004 a ISO 9001:2000.

Sídlo firmy je v Stredoslovenskom regióne v meste Zvolen. Počas životného cyklu našej firmy sme sa kvalitou služieb a dosiahnutou vysokou spokojnosťou zákazníkov zaradili medzi najstabilnejšie firmy slovenského trhu.

ALUEX sa od svojho vzniku do dnes zameriava na nakladanie s kovovým odpadom. Vykonávame činnosť zberu kovového odpadu ako druhotnej suroviny z výrobných podnikov. Likvidáciu kovových konštrukčných celkov, strojov a zariadení ale aj výkup kovov od fyzických osôb, obcí, škôl. Naše služby sme rozšírili aj o zber a ekologickú likvidáciu starých vozidiel.

Pre Nás je prioritou obchodných vzťahov hlavne platobná morálka, dodržiavanie dohodnutých termínov a ohľaduplnosť k životnému prostrediu. Ponúkame Vám naše služby a dlhoročné skúsenosti.

Naše Motto: „Ak neviem urobiť vec na 100% je lepšie ju ani nerobiť.“ [Ján Trokšiar zakladateľ firmy]

 

Aluex chce byť významným podnikom na trhu zo surovinami. Našim cieľom je neustále zlepšovať schopnosť uspokojovať požiadavky a očakávania zákazníkov, zvyšovať efektívnosť systému riadenia a produktivitu.

Pri našich rozhodnutiach dávame dôraz na:
  • požiadavky zákazníkov, platnú legislatívu a požiadavky na ochranu životného prostredia,
  • kvalitu výrobku,
  • schopnosť spolupráce zo zákazníkom a spokojnosť zákazníka,
  • výsledky a možnosti konkurencie.

Kvalifikáciu a motiváciu zamestnancov považujeme spolu s využívaním tímovej práce za základný predpoklad úspechu.

KONTAKT