Technológie a zariadenia
 • Kontajnerový systém.
 • Veľkoobjemové kontajnery 30m3 25m3 20m3 15m3 10m3.
 • Korýtkové kontajnery 8m3 5m3 3m3.
 • Odťahová služba nostnosť 1,8t.
 • VZV jungheinrich nostnosť do 3t.
 • Hydraulické ruky:
  • Big Jonh zdvih 5t ( na predaj ).
  • Essel zdvih 2t.
  • Fuchs FS 340 zdvih 15t.
 • Prevádzka pre spracovanie starých vozidiel kategórie M1, N1, L2e.
 • Prevádzka na spracovanie nákladných vozidiel, strojov a zariadený.
 • Zariadenia na zachytenie únikov oleja ( lapol ) spolu do objemu 2000l.

  Čas kontaktu (od 700 do 1600 hod.):

  Cenník odvozu a likvidácie odpadov
  Druh vozidla
  Hmotnosť
  v tonách
  Kontajner
  v m3
  Cena za
  1km
  Cena*
  veľkokapacitný kontajner (hákový naťahovací) + náves do 18 t 60 m3 1,8 € 50,00 €
  veľkokapacitný kontajner (hákový naťahovací) do 15 t 10 až 30 m3 1,6 € 52,00 €
  korytkový kontajner (reťazový) do 8 t 5 - 7 m3 1,3 € 45,00 €
  korytkový kontajner (reťazový) do 3 t 5 - 7 m3 1,3 € 50,00 €

  * jednu tonu likvidácie zmiešaného odpadu kat.č. 191212

  • Cena zahŕňa pristavenie kontajnera, odvoz a likvidáciu odpadu

  Váženie na mostovej váhe od 50 ton, diferencia ± 20kg    5 EUR.
  Váženie na malej váhe do 1500kg, diferencia ± 0.5kg  5 EUR

  Odvoz odpadu
  • Odvozu a odkúpenia odpadov pod katalógovými číslami:
   • 16 01 xx – Staré vozidlá
   • 16 02 xx – Odpady z elektrických a elektronických zariadení
   • 17 04 xx – Stavebné odpady a odpady z demolácií ( Kovy vrátane ich zliatin )
   • 19 10 xx – Odpady zo šrotovania kovových odpadov
   • 19 12 xx – Odpady z mechanického spracovania odpadu ( napr.: triedenia, drvenia, lisovania, hutnenia a peletizovania)
  • Kompletné služby v oblasti likvidácie kovových konštrukcií, strojov a zariadení s následným odkúpením vzniknutého odpadu.
  • Spoločnostiam ponúkame likvidáciu priebežného kovového odpadu, pristavenie kontajnerov zdarma.
  • Odvoz aj iného ako kovového odpadu.
  • Likvidáciu autovrakov a vystavenie dokladu potrebného k odhláseniu vozidla z evidencie.
  • Odťahovú službu.
  • Váženie na kalibrovaných digitálnych váhach.
  • Skladové priestory zabezpečené alarmovým a monitorovacím systémom.
  • Predaj použiteľných dielov zo spracovaných starých vozidiel.