PROFIL FIRMY

Sme rodinná firma, ktorej história siaha do roku 1988, čím sa radíme k najstarším firmám na slovenskom trhu. V roku 2005 sa firma transformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným a krátko na to získala certifikát kvality ISO 14001:2004 a ISO 9001:2000.

Sídlo firmy je v Stredoslovenskom regióne v meste Zvolen. Počas životného cyklu našej firmy sme sa kvalitou služieb a dosiahnutou vysokou spokojnosťou zákazníkov zaradili medzi najstabilnejšie firmy slovenského trhu.


Pri našich rozhodnutiach dávame dôraz na:
  • požiadavky zákazníkov, platnú legislatívu a požiadavky na ochranu životného prostredia,
  • kvalitu výrobku,
  • schopnosť spolupráce zo zákazníkom a spokojnosť zákazníka,
  • výsledky a možnosti konkurencie.
GALÉRIA

Ako to u nás vyzerá