PROFIL FIRMY

Sme rodinná firma, ktorej história siaha do roku 1988, čím sa radíme k najstarším firmám na slovenskom trhu. V roku 2005 sa firma transformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným a krátko na to získala certifikát kvality ISO 14001:2004 a ISO 9001:2000.

Sídlo firmy je v Stredoslovenskom regióne v meste Zvolen. Počas životného cyklu našej firmy sme sa kvalitou služieb a dosiahnutou vysokou spokojnosťou zákazníkov zaradili medzi najstabilnejšie firmy slovenského trhu.


Pri našich rozhodnutiach dávame dôraz na:
  • požiadavky zákazníkov, platnú legislatívu a požiadavky na ochranu životného prostredia,
  • kvalitu výrobku,
  • schopnosť spolupráce zo zákazníkom a spokojnosť zákazníka,
  • výsledky a možnosti konkurencie.
SPOLUPRÁCA

Čo Vám môžeme ponúknuť?


ii1

VÝROBNÝM FIRMÁM

Pri odbere priebežného kovového odpadu, ponúkame konkurencie schopné ceny, časovú flexibilitu odberu odpadu, platíme podľa dohody buď vopred alebo maximálne s dvoj týždňovou splatnosťou, pristavíme kontajner.

ii2

FIRMÁM A FYZICKÝM OSOBÁM

Pri odbere kovového odpadu a odvoze ostatného odpadu vzniknutého pri čistení priestorov. Individuálny prístup, konkurencie schopné ceny, pristavíme kontajnery alebo pozbierame materiál z voľnej spevnenej plochy, platíme podľa dohody ihneď alebo maximálne s dvojtýždňovou splatnosťou.

ii3

ŠKOLÁM

Pri organizovaní súťaží v zbere. Poskytneme váhu, pristavíme kontajneri alebo pozbierame materiál z voľnej spevnenej plochy, platíme podľa dohody ihneď alebo maximálne s dvoj týždňovou splatnosťou.

ii4

OBCIAM

Spoluprácu pri čistení obce. Zorganizujeme výkup priamo v domácnostiach, pred Obecným úradom alebo poskytneme váhu, pristavíme kontajneri alebo pozbierame materiál z voľnej spevnenej plochy, platíme podľa dohody ihneď alebo maximálne s dvojtýždňovou splatnosťou.

GALÉRIA

Ako to u nás vyzerá


KONTAKT